Články v odborných časopisech a sbornících:

Kozák, Jiří: Spory o krajské zřízení 1946 – 1948 (Politologická revue, č. 2/2000).
Kozák, Jiří: Spory o úpravu ústavního poměru Čechů a Slováků 1945 – 1948 (Český časopis historický, č. 1/2003).
Kozák, Jiří: Právně teoretická východiska stíhání zločinů totalitních režimů (Právník, č. 5/2004).
Kozák, Jiří: Činnost Mimořádného lidového soudu v Liberci v letech 1945 – 1948 (Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1990, Karolinum 2004).
Kozák, Jiří: Recepce a reflexe „starého“ práva v demokratickém právním systému ČR (Politologická revue, č. 2/2011).
Kozák, Jiří: K problému aplikace nespravedlivého práva totalitních režimů (Právně historické studie, ročník 42/2012).
Kozák, Jiří – Kuklík, Jan: Politická očista, trestněprávní a ekonomický postih nacistických zločinců a stoupenců nacismu v Evropě (Právně historické studie, ročník 42/2012).
Kozák, Jiří: Občanská neposlušnost z perspektivy práva a právní teorie (Právník, č. 4/2013).

Monografie:

Kozák, Jiří: Právo na pomezí diktatury a demokracie. Právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989 (Auditorium 2014)