O NÁS


Advokátní kancelář působí od roku 2004 v Praze a v Mělníku. V Mělníku nás najdete v Jiráskově ulici poblíž budovy Okresního soudu a v Praze na rohu ulic Bulharská a Na Míčánkách v sousedství justičního areálu ve Vršovicích.

Poskytujeme právní služby ve všech základních právních odvětvích, zaměřujeme se zejména na právo občanské, obchodní, správní a pracovní, na právo ústavní a lidská práva. Mezi naše klienty patří obchodní korporace, bytová družstva, SVJ, obce i fyzické osoby.

JIŘÍ KOZÁK

advokát


Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr. – ústavní právo, Ph.D. – právní filozofie, sociologie a dějiny), Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.) a Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (Bc.).
Advokátem od roku 2004, se zaměřením zejména na občanské a obchodní právo, ústavní právo a lidská práva.

Jazyky: angličtina, němčina (úroveň C1 - DaF Prüfung).

PUBLIKACE


Právo na pomezí diktatury a demokracie

Čtvrtstoletí od listopadu 1989 je příležitostí nejen připomenout si výročí sametové revoluce a znovu se ohlédnout do historie poválečných let a komunistické vlády, ale také bilancovat polistopadový vývoj

Auditorium 2014
ISBN: 978-80-87284-50-6 / 168 stran

Složitost a nahodilost práva

Publikace přináší zajímavý teoretický, filozofický a historický pohled na proces formování právního řádu jako specifického komplexního společenského normativního modelu.

Stálá konference Českého práva 2022
ISBN: 978-80-906813-8-5 / 184 stran

ZAMĚŘENÍ


Ústavní právo a lidská práva

Poradenství v oblasti judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), právní pomoc v oblasti lidských práv, ústavní stížnosti a stížnosti k ESLP, zastupování před Ústavním soudem a ESLP…

Obchodní právo

Příprava a úprava smluv, obchodní spory, uplatnění pohledávek, právo obchodních korporací, ochrana před nekalou soutěží, ochrana duševního vlastnictví, zastupování v insolvenčním nebo exekučním řízení…  

Občanské právo

Občanskoprávní spory, závazkové vztahy, spoluvlastnické a sousedské spory, uplatnění pohledávek, náhrada majetkové škody a nemajetkové újmy, ochrana osobnosti…

Právo nemovitostí

Koupě a prodej nemovitostí, převody podílů v družstvu, věcná práva, nájemní a podnájemní vztahy, pachty, advokátní úschovy, právní servis pro bytová družstva, SVJ a realitní kanceláře…

Pracovní právo

Smluvní a pracovně právní dokumenty, poradenství v oblasti pracovního práva pro zaměstnavatele i zaměstnance, uplatnění pracovněprávních nároků, pracovní spory…

Správní právo

Zastupování ve správními řízení a před správními orgány, poradenství v oblasti stavebního práva a práva životního prostředí, zastupování v územním a stavebním řízení…

REFERENCE


Někteří z našich klientů

KONTAKTY


Kancelář Praha

Adresa: Bulharská 974/44, 110 00 Praha 10 Vršovice
Telefon: +420 728 378 382
ID datové schránky: bspg6si
Email: info@akkozak.cz

Kancelář Mělník

Adresa: Jiráskova 236/10, 276 01 Mělník
Telefon: +420 315 602 690
ID datové schránky: bspg6si
Email: info@akkozak.cz